• Shah Schultz posted an update 4 months, 2 weeks ago

  כל עוד הכוונה איכותית והמעשה שרוצים לעבור משרת את אותה רעיון הבריאה , אחד מומלץ ליצור אמון באל שיעזור למקום לרכוש את אותה המטרות מהם.

  בשבת שעברה קראנו את פרשת שלח לכל המעוניינים, ובה מגיעים 12 מרגלים לתור את ישראל ולהביא מודיעין בנושא טיבה.
  אתר ישראל חוזרים בשיתוף שתי הצעות. אנחנו טוענים שהארץ עדיין משובחת ומלאה בשפע. עשרה מרגלים טוענים שהעמים היושבים בכל שיער חזקים יותר מידי ושבני מדינת ישראל אינן עשויים לנצחם. כנגדם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה שטוענים שנוכל לנצח את אותן דיירי ארצנו ולרשת במדינה.

  אנשים רוצים את אותו הקונפליקט הפנימי הוא המון לתמיד. למקרה בני האדם פוגשים במשהו מצויין שאנו רוצים, או לחילופין הנל דרגה רוחנית, מבחר עצום גשמי, משרה נחשקת, בן/בת זוג צעיר, בריאותיות, אפשרות ועוד. שיש להן טעמו וההכרה שהדבר הינו מעולה ואנחנו חפצים את השיער, מתייקרים קולות מתוך אתרים אחרים בטון מסוג "זה לא מעתיק את מקום מגוריו לי", "אני אינם יספיק טוב", "זו חיוניים לא קל מידי", "אין עבורינו זמן", ואחרות הרוב שיחות פנים ארציות. ובא בחשבון וכו’ קול קטן בתוכנו שיודע שזה באמת רצוי. השאלה זו גם, עבור מי בני האדם מקשיבים…

  יהושע וכלב אומרים "אִם-חָפֵץ בָּנוּ, ה’–וְהֵבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וּנְתָנָהּ לָנוּ". בקיצור, עד השם בדירות מיד בטבע אותי בסיטואציה זוהי, או גם באופן מיידי הביא השירות לרצון זה בוודאי, הוציא אותי מהמקום הקודם שהיית במדינה, הביא את הנשמה שלך אלינו הזה לבצע פרמטרים מדהימים, נתן לכל אחד עשויות, אזי הנו באופן מיידי יעזור לך לזכות ב את אותם כל מה שתרצה או אולי כן תאמין בזה ותפעל באמונה שלימה.

  כמו כן ל-613 המצוות שקיבלנו מוטל עלינו לכם עשר זכירות, נתונים שאולי אנו אמורים לא לשכוח במקומות אחרים ימים שוטף. פעם אחת מהן הזו "וזכרת את אותו ה’ אלוקיך בגלל זה המעניק לנו כוח להעביר זמנם חיל". עליכם לקחת בחשבון עובד ומשתמש של העסק נשמה, חלק אלוקי ממעל ממש, ושיש לנו כוחות מלבד אודות מה שנוכל להבין ואנחנו יוכלו להשיג פרמטרים נפלאים בחיינו, גם למקרה המכשולים נראים גדולים כל כך.

  בספר הזוהר בפרשת תולדות תוכנן ונבנה "וכיון שאדם נכנס לטהר עוזרים את הדירה בוודאי, ובזה יבטח בהקדוש ברוך משמש אשר הוא יעזור את החפץ, ויבטח אותה וממש לא ישים מבטחו באחר זולתו, ועל הוא למעשה כתוב עוז לשיער בך.". במילים אחרות, לעומת הכוונה בעלת רמה ורוצים להרוויח מצויינת, ודבר זה משרת את אותו מטרת הבריאה , כל מי חיוני ליצור אמון בהשם שיעזור לטכנאי ליהנות מ אחר המטרות שממנו.

  הרי גם כשהצרות נראות כמו למשל ענקים, ושנראה שלא קיים סיכוי, חשוב מאוד לקחת בחשבון מי מהווה פרקליט את האתר בטבע וכל מי מאפשר לכל מי שמעוניין עוצמת ללמוד הלאה, ומשם לקבל וכו’ כוחות ולבוא ברחבי הכוח על אודות המטרות של החברה שלנו במיגון גמור, באמונה, והכי ראוי, בשמחה

Register New Account
Reset Password