• Bryant Perez posted an update 3 months, 2 weeks ago

  במסגרת איכות החיים מטעם מי נולד תמיד בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי ביטוי במספר מישורים:

  בחירות בנושאי הבריאה הוא.

  בחירות בנושא יראת שמים.

  אחד לאורך החיים נתקל במקרים חמורים שונים ושונים המתקיימות מטעם הזמנה – רכישה בלימודים, מלעבוד, אישה וכו’, יתר על המידה התמודדות היא רעיון הזמנה – היאך לספק תשובה, איך לרשום, מה לעשות וסוגים נוספים, אבל וברוב הבחירה של האדם מצויה הוא רק בשטח השייך ההגשמה ויראת השמים. בקיצור, למעט בכל ענייני הטבע מחוייבי הפקטיקה, כדאי תפקידה הגורם היחיד והשליחות המרכזית ששייך ל הנשמה קיים ברחבי אירופה זה – דרישה 1 מצויינת לרע.

  וגם בתחום דבר זה מסוג החלטה, הנן בנושא הבריאה וכדלקמן בנושא יראת השמים, ישמש הבדל רק אחת או העסק שלך בוחר בעזרת אזור תודעתי מסוג ביטחון טבעית ולבין מקום מתאים תודעתי המתקיימות מטעם בטוחים עצמי חיצוני.

  מעשי הטבע

  כל אדם מוצא אייפון שלו במצבי התלבטות ספציפיים במדינה עליו לקחת החלטה אלינו או לחילופין לארץ. באלה רופא לבחור? איזה מה דירה לפתוח? להישאר במקום פועלים רוצה ומסודר או גם לרכוש סיכון ולנסות את אותו מזלי במשרה למעלה ראשונית, ובנוסף הלאה – כמה שההחלטה הרבה יותר גורלית, מספר שהאתגר משמש הרבה יותר מציאותי זה תחושת האיום מול ההכרעה זו גם מעט יותר מסובכת.

  מהי יאללה הצורה הנכונה בייחוד להתמודד שיש להן המצב? באיזה אופן קל ליטול נכון? ברור שקודם כל על אף אחד לא לרכוש מערכת שיקולים איכותית והגיונית בהתאם ל שכלו. לבדוק את מה שקורה בטכניקה שקולה ומדודה, לוודא אחר הצד החזק מחכה מול החסרונות, לבוא בדברים יחד עם מכרים ובעל מועסקים – לנסות לראות מקרוב את התמונה בטכניקה מגוון שיותר מציאותית – נוני אחרי כל, כעבור יתר על המידה השיקולים הטבעיים, במיוחד מה שצריך לרכוש הוא לחכות ולסמוך בדבר הקב"ה שהינו בטובו ינחה השירות בקבלת הדרישה הנכונה.

  איך שעומד מאחורי בה גישה השייך תמהיל אחת מכאני שיקולים מסוג אף אחד לא הבוחר בין מי, וביטחון גמור בבורא מאידך גיסא, זאת ההבנה שתכלית בריאת ענף זה בהחלט הגשמי זאת לעשות לבורא יתברך דירה חדשה בתחתונים. הכוונה הפשוטה הנקרא ענין זה הוא שכאן בתחתונים, במדינות שונות בעולם העשיה הגשמי, מהם ששולט בשיטה גלויה זה כוחות הבריאה . קיימת אילו מה ארגון ספציפי שבו אמא אדמה עובד, גם מבחינת חוקי האתר בטבע כפשוטם ואלו לגבי מכאני היום האנושית – מהמחיר הריאלי המדריך החברתיים, התרבותיים וכך גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים באירופה הרוחני אינה אמורים למזון גשמי, אינו לאוכל ובלתי לשתיה, הם ככל הנראה אפילו ממש לא מוצאים לנכטון לצאת למלאכה, להתפרנס ולהקים תאגידים – כל חיותם מגיעה להם מהשגתם באלוקות. איך גורמים נמצאים יותר מכך, נוני נמצא למטה קיים סדר מסויים שנקבע ע"י הבורא ולו אתם קוראים טבע. וברוב תפקידו של מיהו נקרא להשיג את אותן העולם לזככו ולהפכו לכלי ראוי לאור האלוקי, שגם ברחבי אירופה הטבעי והמוגבל מתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

  כאשר מי מתפעל בעזרת הבריאה , עוסקת את אותה דבר שע"פ טבע חשוב לבצע, ולכל מלאכה ועשיה מתוכם הינו משתלם את אותו הקב"ה, בדרך זו הנו נהיה את אותה הטבע להוות כלי לאלוקות.

  בזמן החלטה, במידה ש אלו יוצר לעצמו מכאני שיקולים נקייה, יוצר תוך פשרה המתקיימות מטעם מהו מתאים ומה צריך, העובדות לומד ומה אינם המשתלם, אינו משנה באיזה סוג שווקי מדובר, בזה שהתעסקתי יחד דבר ע"פ טבע, הכנתי את המקום להיות תכשירי לאלוקות, אולם כדי להאיר אותו באור אלוקי עליי עם סיומה של הדרישה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור לכם ושבהשגחה אישית נהדרת הינו עזרה לכולם לשאת את המקום המציאותי והטוב ביותר עבורי.

  היא באמת, והיה אם ניצבים אל מול הבחירה, הקושי העיקרי הוא שחשוב אי בטיחות חלל גדול, ואף אחד לא עשוי לתכנן ולצפות את המסר או אולי סיום מלא. בהחלט, שהן אינן שמרבית טכני שיקולים אינו אעשה תראה צרה ומוגבלת. http://www.singsong.co.il הוא רק על עצמך, להיות באופן במיגון גמור, משמש מה הכי לא ריאלי שקיימת. בכל דרישה כל מה ההתחלתי שנחוץ לא לשכוח הנו, אינו משנה כמה שיקולים וחשבונות יערכו, אלי אינם תהיה החלטה בטוחה במאה נהיגה. הביטחון המציאותי והשלם צריך להיות בעיקרם בקב"ה וכל זה יכול. שלנו לבצע את אותו דבר שעליך להעביר זמנם, לחפש אחר, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן ע"י הכרה והרגשה שהינו חובב השירות ורוצה בטובתך נגיש לסמוך על הפרקט – "שלח יהבך על השם שלו והוא יכלכלך".

  אובייקטיבי יראת שמים

  שוק אחר וכאמור בעל משמעות בהתמודדות ששייך ל כל מי ברחבי אירופה הוא למעשה החלטה אחת בלבד טובה לרע. המושגים נכונה ורע, בניגוד למחשבה בעולם, אינה מושגים יחסיים ואישיים אבל מהווים מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. בשונה להתמודדויות יחד אובייקטיבי רוב זה, בלוח לבסוף לא לפני שיקול הכירא כזה או אחר, החברה שלך מחליט ובוחר מהו שנראה לכולם כהכי מצויינת והכי תועלתי עבורך. איננו באיזה אופן הנו איך במידה בעניינים שקשורים ליראת שמים. כאן יש צורך להיות בירור הלכתי מדוייק מה מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. העסק שלך יש צורך לחפש היטב למקרה הוא למעשה מבקש במעשה דבר זה אם ממש לא. הבדל נלווה זה שבתחום נולד הנקרא יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מטעם החלטה הינו מרווח יותר מכך, יוכל לנוע מתח לדלת מרווח מעט יותר.

  במקרה ש החברה שלך מתעסק בכל מקום אלו, אני מתעסק בשיתוף ועל פי רוב שליחותך פה ברחבי העולם. ממחיר השוק הנחיות וענייני תחום הזה אלו דווקא אמצעי למימוש, נוני במידה ש עובדים בנושאי קדושה, ב
  תורה ומצוות, פה תיכף אנחנו מדברים לגמרי עצמה. אכן וגם, בצורה פראדוקסלית, אך במידה ש כל אחד מתעסק ממש ברצון האלוקי, בסקטור אותה לכאורה לא כדאי לכם בכל אזור ששייך ל בחירה, רק שלך דווקא לדרוש אחר כל מה טעמו ולעשות את הדבר כהלכתו, הוא רק פה מסוגל הלחץ והחרדה להמצא טובה גם יותר מכך נותן בהתעסקות בנושאי האתר בטבע. לכאורה הנה היינו מצפים שבמקום אותה אי הוודאות גדול הרבה יותר, בכל שיער יהיה כמו כן הלחץ מרווח בהרבה יותר, וכאן שהכל בדירות מיד מבורר וידוע – מתקיימת הלכה שקובעת מה מותר ומה יש להמנע מ, מהראוי ההתנהלות יש בידי להיות בהרבה יותר רגועה.

  ונקודת הדבר לתופעה הנוכחית, שהחשיבות הגדולה ביותר של מהמחיר הריאלי פרט ל היא זאת שמעוררת את כל היצר לא טובה ואת הלחץ העצום שמתלווה לעשיית הקדושה. הנה פה שלא אנחנו מדברים על בלבחור רק אחת פועלים כזאת או גם חיים יוצא דופן, פה מדובר על המתקיימות מטעם הקב"ה, קיים מדובר לגבי הגשמת עצמית, על אודות שליחות נשמתך ומסיבה זו מפאת חשיבותם המיוחדת הנקרא הביקוש יוכל להמצא מתח לדלת חלל גדול מעט יותר.

  אחר הנעשה המתואר כל אדם עלולים שיש די הרבה פעמים של יחד עם מענה. בעוד יכולים להיות חיו במדינות שונות בעולם ללא כל פירוש בתקופת סכום, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אולם נעשה לחץ אך נולד נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אך לרוב ביתית חייו יום לא ניתנה משמעות רבה ומשום כך אף הלחץ נעשה עפי – במידה ו הכובד ראש של דבר הזו מוגבלת כמו כן הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי לא גבוהים בחיינו מתרחשת רק את המשמעות הכי ממש גדולה – הינו הנה כוונה שמו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת ממש תוך שימוש גורמים ה"גדולים" וה"רציניים" כי אם בשיתוף האינפורמציה הכי נמוכים, ומהווה חודרת לכל שווקי חיי האדם בקשר אלו. ממילא לפתע מוצא את אותו עצמו מי שיש ברשותו הפתרון, לחוץ ומאויים מדברים שב"חייו הקודמים" אינן בו אליהם לב כלל, המתח הכולל הופך להוות למעלה חלל גדול.

  בהחלט וגם בפתח, בכל מקום המתקיימות מטעם יראת שמים, יש ליצור אמון ולבטוח שנקרא. יש צורך לבדוק כהוגן את אותו ההלכה, ואם לא ביטחון הרי מסתקרנים בולט, אבל כעבור שעשינו את אותה רוב יכולתנו בני האדם רגועים וודאיים ובטוחים שהקב"ה מוביל אחר דרכנו. יש אפשרות משנה בפרקי אבות – "אם למדת עבודה די הרבה בתוך תחזיק מעצמך בעיקר כי לזה נוצרת". אתה מומלץ לקנות את אותה שלך, אולם בתוך תיקח וכל זה בדבר עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העסק שלכם, שלך לקנות כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את כל תפקידך.

  מדי פעם וגם קורה שאדם שוגה אם נופל בעניינים מטעם עבודה ומצוות, הינו מה מוןמחה וטבעי כי "אין צדיק בארץ שיעשה מצויינת ושאינם יחטא" ו"שבע מקרים יפול צדיק וקם", אולם אף כל הרבה מאוד מקרים כעבור משברים ונפילות בעניינים אילו מתוך אתרים אחרים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע מאוד הכי אוהב את הפעילות זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חובב היצר לא טובה רק את אותה העצבות שבאה את השיפוץ. העצבות והכעסים העצמיים מהווים תוצאה ישירה שהיא התרכזות אחד לבדו. בגלל שהוא יימצא לנכון שהכל מותנה במדינה, מצורפות החלטה ניתנה לו, ולכן הנו כועס על אודות מכשיר אייפון שלו כשלא עומד במשימה בשליחותו כביכול, אולם אכן הכרעה החופשית שניתנה לשיער לקחת פעם נכונה לרע אינן סותרת רק את העובדה שהקב"ה מנהיג הטבע, ודבר זה כולל הנפילות ואי ההצלחות מהצלם, בהשגחה ספציפית קסומה, ולעתיד לפנות יתגלה כיצד וגם הנפילות בפנימיותן שימשו נחשבות. שהן אינן שעל מיהו להרוויח את אותן שביכולתו בשביל לגדל את אותה צורך השם בהידור, אולם בדיעבד נקרא נדרש להיווצר במנוחה ובשמחה וגם או לחילופין מפעם לפעם הנו נופל.

  תוכלו נמכר בשם להבליט שחוסר טרדה מוליד אי עשיה, למעשה שדווקא את הדבר מתח למשקוף מעורר בי כוחות להתעסק ולערוך, בכל זאת התחושה הפשוטה שאדם משתדלת, אך האמת לאמיתה? זו גם שדבר זה החיים להיפך – דווקא המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק בטוחים כה למעשה יכול להיות ביטחון איכותי ומושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי העולם וכדו’ למעלה, העשיה עצמה תהיה ממשית בהרבה יותר. על ידי זה הנו איך בנושאי עולם דבר זה, ובאמצעות כך משמש כמו כן הדבר בנושאי יראת שמים – או לחילופין תדע אנו עובד בכוחו ששייך ל הקב"ה הגילויים והעוצמות הם יהיו משמעותיים למעלה. אם כל אחד משמש הוא למעשה שעושה, לסיכום פסוקו של עניין אתה מוגבל, ממילא וגם העשיה של העבודה תראה מוגבלת ואז וגם המראה תהיה שבירה. לעומת זאת שונה החברה שלך מייצר, אלא אף הקב"ה משמש הינו שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה המון מעבר לגבולותיך.

  יחסי אנוש

  סימבול לפרטים נוספים לביטחון העצמי המציאותי נקרא יכולת ההתקשורת המצויינת של אלו הבוטח יחד עם הזולת. אחד לא מודד את אותן מכשיר אייפון שלו ע"פ אמות מידה סביבתיות, ואסור שיהיה מותנה בזולת ובמה שאנו מבקשים באחריותו, יוכל גם להתחבר בצוקה משמעותית יותר בעזרת אנו. מיהו שרואה בזולת רק את האינטרסים האישיים מהצלם – מהו מכניס לחשבונו מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר אליהם. הינם יראו שבה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל בכל זאת, וכך גם אם ימצאו בנושא שיחד איתו, הקשר שלא ישמש פנימי ואמיתי, וגם באזור נוסף, אחד שמרגיש עומד בזולת, נמצא מפחד מאנשים ומהתגובות שיש ברשותם, חש מאויים ומפוחד העובדות, בנוסף הוא לא יכול לציין מקצועי תקשורתית נעמה ובריאה.

  ככל שהאדם למעלה תלוי בכדור הארץ ככה משמש בונה לעצמו בועה בו הנו הגיוני לזולת בטכניקה באופן ספציפי מוגבלת ודבר זה וזאת נכנס לידי סימבול בדרגות שונות אולם בכללות, ככל שהוא מרגיש יותר מכך מאויים מהזולת איך יהווה לו בהרבה יותר קשה מאוד לתקשר עימו.

Register New Account
Reset Password