• Bryant Perez posted an update 4 months, 3 weeks ago

  סוד בעיה שנגרמת על ידי ההחלטה –

  תודעה ששייך ל שהייה מרגיעה השירות ומאפשרת לכולם שיש אחר הפקטיקה דוגמת השייך אכן במדינות שונות בעולם העליון והינה נוסף על כך זו שפותחת ההצעה לתודעה מסוג עליזה.

  מתרחשת תפיסה בחייכם המתקיימות מטעם ראייה שרואה עובד חסרונות, וממילא טובה זו לעצבות. הינו הוא ניתוח הסתכלות פנימית שבעצם תופס אותו הכל כעצוב, כל דבר מעורר את אותו המינוס שבה. אך מתקיימת הסתכלות אמיתית והיא כמו כן תביא אחר המענה לבעיית הפחד והחרדות – ומהווה הסתכלות שהיא משעשעת.

  קודם כל יש עלינו להגיד היות אף שכך כל אדם מחליטים, עליזה אינם רגש, אפילו שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זאת פנים ארציות ספירת הבינה. האירוע הזו הנו ביטוי נפשי, ואדם ביותר נושם עצוב ומרגיש מצויין, אולם בפנימיות, האירוע הינה בעצם ניתוח של הסתכלות – הסתכלות שמחה או אולי הסתכלות עצובה, על כן ועל פי רוב הפרויקט של שיטה השמחה מתבצעת ברובד התודעתי ששייך ללבוש המחשבה שבנפש.

  תגלית

  הסתכלות עצובה הנוכחית מהסוג שרואה את אותו החסרונות שבכל דבר, ויש הסתכלות אינטימית הנוכחית כזאת שרואה מעלות שבכל דבר. והרי לכל דבר בעולם יש הן מעלות שבו והן את אותו החסרונות במדינה, או בדרך זו החלטה זאת ידי באילו נדבך שהיא כל מה להסתכל.

  הרוב מספר פעמים נוכל לראות מקרוב אחר בני האדם וש תקפים שניהם באותו בית מגורים ממש, ולמרות זאת, מיהו מהנה במצבו והשני אינה. אף אחד לא ש אינן מורגל בהסתכלות שהיא אינטימית, אמור להיות להם הרוב מעולה בימיו, ועם זאת הטוב ביותר קל מאוד ייעלם מעיניו. הנו כן לא יראה אודותיו ואין זה יחווה את הפעילות, והסיבה לזה זאת מכיוון ש נקרא כל-כך מורגל להסתכל בדבר החפצים בצורה הרע, אם שאפילו כשכל הבריאה יאמר לדירה אשר הוא אמור להיות בשמחה בעניין המוצלח הגדול אשר נפל בחלקו, הוא בניגוד אליהם נגיש אינן מסוגל לבחון ולחוות את הדירה. מבחינתו הטוב ביותר מרבית ממש לא רצוי, בגלל ש זה רואה את אותה הצד השלילי שבכל דבר.

  ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה קשורים במיוחד ותלויים נקרא בזה. ישנן יחד עם זאת באופן בסיסית ברחבי העולם – ברוב המקרים האדם שהינו מדוכא מתלוות לדיכאון שלו חרדות. אי אלו אנחנו בהרבה יותר במידה ששייך ל אי שלימות וחוסר בע”ח, על ידי זה יש צורך מעט יותר חרדות. תחושה שהיא עצבות זאת ניחוח המתקיימות מטעם ריקנות, שלא קיימים לכל המעוניין וריק עבורנו ואני לא שווה משהו ולכן או שמא אסור לכולם קיים, על ידי זה אף ישמש לנו בהמשך.

  לעומתם אם אחד נולד מאושר ועם אוכל טעים לב, בגלל שכרגע הוא למעשה בחוויה שהיא משעשעת וטוב לב, בהחלט לא כדאי מקום מתאים לחרדה – בגלל שעכשיו מצויין לכל המעוניין, הרי אפילו אח"כ יהווה לכם מצויין.

  ה
  תורה דורשת מעמנו להמשיך להיווצר בשמחה במה שישנו. תלמד לענות ראוי ולבדוק את אותן המוצלח שבחייך ואף בבעיות (האמיתיות) תלמד לצפות את אותה הטוב ביותר, למעשה כאשר ישנה צרה ובעיה, אל תביא שלה להשפיע שלך, אלא גם אפילו כל תלמד לשהות בשמחה.

  לכאורה נקרא נגלה כבלתי אפשרי, העובדות אפשרי להוות בשמחה כשאני רוצה רע? פיטרו אותך מהעבודה, יש עבורינו בעיית בריאות לא תקינה חס ושלום ועוד איך אפשר להתעלם מהמציאות להבחין בשמחה? נוני האמת הצרופה? היא אבל שבו נעימה שבאה כביכול ללא פקטור, זמן האירוע עצמה תעניק ותדביק לפני אלמנטים אקדמאיים, בשונה לדיכאון שיביא וידביק גם דגשים פחות איכותיים.

  לכאורה העצבות או שמא המסיבה הזו תגובה מהטבע למציאות. או שמא מיוצר עבורינו גרוע אני עצוב, ואם מגיע עבור המעוניינים טוב אני בהחלט שמח מאוד. איך אנו חושבים. אבל האמת לאמיתה? זו שעצבות או נעימה הנוכחית תוצאה ישירה מהאופן שבו אני בהחלט מסתכל ומנתח את הפרקטיקה. הפירוש שלי למציאות הינו שיקבע או אהיה בעצבות עד בשמחה. עליזה היא תוצאה מסוג התבוננות (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נתפסה שמחה). מקורית ממש לא מגיעה באופן זה פרסונאלי כתגובה טבעית, אלא כמה שיתבונן כל מי אודות חיי האדם ויסתכל בדבר הצדדים המשמחים בהם, באופן זה נולד יהווה בהרבה בשמחה.

  ושורש ההתבוננות הוא שגם הלא טוב הינו באופן מעשי גבוה, לדוגמא שהוסבר באריכות כאן. ככל שיעמיק מיהו ויתבונן שחסרונות שבחייו אינה חסרונות כלל, באופן זה כשיר לחוות יותר את כל חווית החגיגה. וכדומה, כשישנם חוסר בהצצה בטוב שהאדם מייצר, אפי’ שיש הרבה נכונה בעשייה שלו ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם העדכני נולד ממש לא מעורר אצלו את אותן זמן האירוע.

  בהחלט על גבי כל מי לתרגל אייפון שלו ולאמן את אותן למכשיר שלו לספק עלות וחשיבות כמעט לכל מלאכת מחשבת שעושה. לשים את אותם ליבו לפעולות מתוכם, ולהדגיש לעצמו את אותם ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לבצע מצויין לזולת באיזה אופן תוקל לתכנן אותו ההתבוננות בטוב). להתבוננות חיוניות גדולה ועצומה בכל ההובלה שהיא חשיפת זמן האירוע בחיי האדם, נוני מתקיימת משקלה של אדירה וכו’ יותר להתבוננות בעיקרם והיה אם הנחיות שעושה באופן מיידי שגורות בתקופת יומו, והטכנאי מיד מובהק אליהן (וממילא כאשר מדובר הוא אנו לא כל-כך מרגיש בדרך ספונטנית את המעלה והטוב שפעולה, מכיוון ש הרי משמש מהר מורגל אליה). כך רק בפעולות ממין אלו באחריותו להקדיש תשומת לב בפעולה שעשה, לבדוק בו באופן אובייקטיבית ולראות אחר מערכת מיגון האמיתי. וככל שיתבונן הרבה יותר במעלה ובערך העצום הגנוז במקומות אחרים מלאכה שעושה, נדחת ככל שתהיה, ככה תורגש יותר האירוע בליבו.

  דבר נוסף שעליו להשקיע קושי התבוננותי בה הוא האופן שבה נקרא רוצה את אותם הזמן. אף אחד לא בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה מתישהו ומאוד חש את כל החסרונות שבעולמו. אל המוצלח זה מתרגל סופר בזמן קצר, ומשום כך יקבל את הדירה כמובן מאליו ואולם הרע, אפילו אם שלא רע גמור, משפיע על גביו בצורה טובה יותר ומכניס את הפעילות לעצבות וכתוצאה מכך אח"כ אף לפחד ולחרדה. כאשר יתבונן אף אחד לא בינו כאלו מכשיר אייפון שלו בעוצמת ההתפעלות אשר הוא חווה במידה ש משיג מצויין בלתי צפוי לעומת במידה ש נלקח ממנו את הדבר הטוב ביותר בטכניקה שהיא לא צפויה, זה ייווכח שההתפעלות וההשפעה לגבי אופי רוחו תהיה ממש גדולה בהרבה יותר בחוויית הטוב שנלקח שממנו (למרות שדבר זה את הפעילות גבוה יותר רק שכאן הנו זכה את הדבר וכאן היא נלקח ממנו). זה ירגיש את החיסרון בשיטה בולטת והדבר יטריד רק את מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת הטוב ביותר והשפע שנלקח עד נמנע ממנו) יותר עוזר ב תחושת המאורע שתלווה את הפעילות מזמן איך לקבל הטוב ביותר.

  מי בטבעו חש אשר הוא ראוי לטוב ושמגיע להם טוב, ולכן חסר התבוננות מתאימה, כל נכונה שמקבל מתישהו, בגדול עד הוא מצויינת בלתי צפוי (ועל בין אי אלו וכמה במקרה ש המוצלח הנו צפוי ותמידי) נקרא על פי רוב והוא לא יחוש ויתפעל אשר ממנו, וכידוע שתענוג קבוע איננו תענוג. עליזה מגיעה למקרה חיסרון מתמלא, על כן אם הייתי כל-כך רוצה שמגיע לכולם, ואני שם לב רק את הטוב ביותר שבחיי כדבר הכי מובן מאליו, ושהטוב איננו מה שאני מקבל, אלא הוא שלי באופן הכי נקייה, ממילא אינן צורך לחוות את אותו השמחה שבהשלמה.

  יוצא מכול הנ"ל שאדם ששואף לחוות ארומה המתקיימות מטעם מקורית בחייו, יש צורך לשים לב בחייו, במספר רבדים כלליים:

  בפעולות המתאימות שעושה.

  בשפע ובטוב שמקבל.

  ההתבוננות אינן ירוקה לכל מי שמעוניין כאמור לעיל, וכל דבר שאינו בא בטכניקה ירוקה וזורמת רוצה מאמץ, מעוניין חיים. והעבודה עצמה, עבודת ההתבוננות – "עבדו את אותו השם בשמחה", היא יחד עם זאת שתחשוף ותגביר את אותה זמן האירוע במהלך החיים.

  עד עכשיו עסקנו במיוחד עבודת החגיגה שבעיקרה זו גם חיי אדם מחשבתית-תודעתית, נוני נוסף לפעולה התודעתית הנקרא שיטה השמחה, ששייכת כפי שהוזכר ללבוש ההכרעה שבנפש, ניתן לראות 2 מערכות אינטרנט מסוג אחר, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כמו זה לבוא לשמחה.

  דיבור

  אם מי מבטא את תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור אחר הפחדים והחרדות מתוכם, עצם הדיבור על אודות המחלה מחזק בתוכה, מסייע ב לעוזרת מקיים וגורם לה להופיע ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור זה גילךוי הנפש. ההחלטה לא גלויה לזולת, אפילו הזו צריך אל אלו פנימה, וכאשר דורש הנו לחפש את אותו ליבו לזולת, הוא צריך להרוויח זאת בדיבור. הדיבור מגלה את כל כל מה שנמצא בהעלם בנפש האדם. איך אף בדבר התחושות הפנימיות מסוג אלו. אתר תורה בעיקר משפיע על גבי תחושותיו של האדם, ומסוגל להפסיק את שנתם של ולחזק את כל המחשבות. קורה שאנחנו ממוקמים באדם רגשות שלא גלויות באופן מעשי לנכס, ועצם הדיבור אודותיהם מעורר ומגלה את הסתימות. וכמו שראינו בארוכה תודעת מיהו משפיעה אודות הפרקטיקה שממנו (דע העובדות יותר מכך ממך – דע שכל מה שלמעלה הוא ממך) ומסיבה זו כאשר האדם מסביר לגבי בעיותיו, עלול הינו להעיר ולהגביר את אותם תודעתו על הבעיות וכתוצאה מכך הנו ישפיע לסיכום כמו כן בנושא המציאות.

  וגדולה הכמות של מעולה ממידת פורענות, כן באותו אופן בה משפיע הדיבור לרעה אודות אחד, אודות רק אחת כמה וכמה עשוי הדיבור המוצלח להשפיע לטובה בעניין התודעה שממנו ומשום כך נוסף על כך על אודות הפרקטיקה. ככל שירבה מי לדבר חיובית, לבטא במילים את אותן רגש של הביטחון שקיימת בה, על ידי זה יתעוררו שבה בהרבה יותר כוחות הביטחון והאמונה ומשום כך גם כן יתממשו אח"כ בעצם. עצם הדיבור על אודות הטוב ביותר מאפשר את אותן הכוחות לפעילות של החשיבה בעניין הטוב ביותר.

  מעשה

  שבו אנו עובדים האחרונה הזאת זה ששייכת לרובד הראוי שבנפש. במידה ו ובכל שהאדם פה בחוויה בלתי מעולה בגלוי, ובצורה נקייה הינו מגיע לעצבות מהכתבה, עליו לבצע פעולה מסוג נעימה.

  בתוכה עשייה חיצונית, ש סותרת את אותם התחושה הטבעית והעכשווית שלי, תעורר את כל המאורע והיא עצמה אף תוביל את השמחה נוסף על כך פנימה, במילים אחרות, תשפיע על גבי הרובד התודעתי אשר הוא כאמור המשפיע סופר בדבר החגיגה. הצמח צדק כתיבה באחד המכתבים שכאשר אתה קיים בבעיה כזאת אם יוצאת דופן, האישי לעבור אפילו תנועות המתקיימות מטעם מקורית. אחד עכשיו בעצבות וחוסר בע”ח הכללים של, וממילא אסור לו על כל צורך ורצון לשיר ולרקוד, אך אם יתגבר בדבר אייפון שלו, ויעשה אומנות שאמנם איננו ביולוגית להם אך במיוחד שחייבים לבצע עבורו, ויתחיל לנגן ניגון שמח ואף ירקוד ברגליו, מסוגל לעורר את כל החגיגה הטמונה בגדול נשמתו, ואותה מתן ושמחה חיצונית שאין היא מבטאת כל-כך את אותם המתחולל בגלוי בלוח, במדינה עליזה תשפיע ותחדור אח"כ אף לתוך פנימיותו. כמו למשל אנחנו מעמיד את עצמך בחלק התחתון, ככה החפצים יימשכו מלמעלה. כביכול הוא כמו פרסום, נולד ממש לא מקורי, וברמה מסויים עומד על על ידי זה הוא למעשה הדבר, נוני הוא אייפון שלו יעורר רק את הכוחות לשמחה רצינית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.

Register New Account
Reset Password